ORGANIZACJA

Turkusowe zarządzanie

Organizacja, jaką jest Stowarzyszenie Pracownia, jest niezwykła pod względem sposobu zarządzania. Turkusowa samoorganizacja opiera się bowiem na paradygmacie organizowania pracy zespołowej, która będzie dawała każdemu poczucie sensu, pozwalała na rozwój, oferowała przestrzeń dla kreatywności i innowacyjności. Decyzje w takiej organizacji są podejmowane przez osoby znające temat i mające ku temu predyspozycje, zawsze po zasięgnięciu opinii innych, a reszta zespołu ma do nich zaufanie.
Paradygmat ten odrzuca zasadę: prowizji, premii, hierarchicznej struktury kierowniczej, wydawania poleceń, współzawodnictwa, okresowych rozmów oceniających itp. W zamian powyższych opiera się na warunkach: wolności, zaufania, partnerstwie i współpracy.

Dlaczego stowarzyszenie?

Dlaczego nie fundacja, spółdzielnia socjalna, spółka lub inne przedsiębiorstwo?
Otóż w stowarzyszeniu najwyższą władzą jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, czyli ogół wszystkich członków. Oznacza to, że w tej jednostce organizacyjnej, jako jedynej, tak ważna jest współpraca pomiędzy ludźmi tworzącymi. Władza rzeczywiście jest w rękach wszystkich i każdy ma głos w sprawach dotyczących przyszłości całego przedsięwzięcia. To wielkie możliwości na zrealizowanie własnych projektów!

Praca = zabawa

W planach mamy stworzenie systemu podobnego do gry RPG, gdzie wykonanie misji– nauczenie się nowej czynności, wykonanie projektu albo chociaż posprzątanie holu- prowadzi do zdobycia kolejnych poziomów i dostępu do bardziej zaawansowanych umiejętności. Każdy będzie budować swoją renomę na podstawie rzeczywistych dokonań, a karta „gracza” będzie dostępna do wglądu dla wszystkich, co ułatwi dobór ludzi do zespołu. Co więcej, każdy nowy poziom i odznaka będzie wynagradzana punktami, które będą do wykorzystania np. w sklepie z zasobami lub w kuchni. System powinien być dostępny krótki czas po tym, jak zgłosi się do nas przynajmniej kilkoro dobrych programistów.
To dzięki temu systemowi łatwiej będzie organizować sobie pracę w taki sposób, aby dokładać swoją cegiełkę do wspólnego dobra.

Zobacz naszą Mapę Myślową Idei, a wszystko stanie się jasne.