Tworzymy w Bydgoszczy

Pracownia Makerspace

  • strefa kreatywna dla rzemieślników, wytwórców, projektantów, majstrów 
  • wolna przestrzeń dla wszystkich, którzy chcą zmaterializować swoje pomysły, zwłaszcza te, na które w domu nie ma miejsca
  • otwarty warsztat rzemiosła wszelakiego z dostępem do narzędzi i maszyn, pełen fachowej wiedzy, materiałów i technologii
  • otwarte laboratorium komputerowo-elektroniczne, które będzie wyposażone w technologie i narzędzia dostępne dla każdego
  • płaszczyzna spotkań ludzi otwartych chcących rozwijać się i dzielić swoją wiedzą z innym
  • inkubator kreatywności dla projektantów, rzemieślników, artystów, pasjonatów, specjalistów i domowych majstrów
  • miejsce, w którym zrealizujesz swoje najśmielsze projekty dobrze się przy tym bawiąc!

Pracownia powstaje dzięki projektowi Forget Heritage.

Działanie pilotażowe Centrum Kreatywności Młodzi rzemieślnicy na Starym Mieście polega na przetestowaniu modelu współpracy publiczno-prywatnej w zakresie rewitalizacji budynku. Opuszczony obiekt o wartości historycznej został przeznaczony na siedzibę dla młodych rzemieślników. Celem jest zwiększenie kompetencji lokalnej społeczności młodych rzemieślników, pogłębieniu ich integracji oraz stworzenia platformy wsparcia i edukacji młodych przedsiębiorców na rynku pracy.

Forget Heritage to 3-letni projekt realizowany w ramach programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej Interreg Europa Środkowa 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Głównym celem projektu jest promocja współpracy miast Europy Środkowej w ramach identyfikacji innowacyjnych, zrównoważonych i powtarzalnych modeli współpracy publiczno-prywatnej w prowadzeniu i ochronie zabytków poprzez wzmacnianie sektora kulturowego i kreatywnego.