“Przyszłość przewiduje się najlepiej, gdy się ją tworzy.”
(Peter Drucker)


WYDARZENIA BIEŻĄCE

Przejrzyj kalendarz z wydarzeniami

Aktualnie Stowarzyszenie Pracownia w ramach projektu Forget Heritage tworzy Markespace – otwarty warsztat technologiczny. Celem jest między innymi zwiększenie kompetencji lokalnej społeczności młodych rzemieślników, pogłębieniu ich integracji oraz stworzenia platformy wsparcia i edukacji młodych przedsiębiorców na rynku pracy.