DZIAŁANIA

 

Aby zobaczyć aktualne wydarzenia, przejrzyj kalendarz

Warsztaty prowadzone przez Stowarzyszenie Pracownia są możliwe dzięki finansowemu wsparciu projektu Forget Heritage –  Innowacyjne, zrównoważone i replikowalne modele współpracy publiczno – prywatnej w ramach ochrony porzuconych obiektów wartości historycznej poprzez wzmacnianie sektora kulturowego i kreatywnego realizowanego w ramach programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej Interreg Europa Środkowa 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.