IDEA

NASZA IDEA W WIELKIM SKRÓCIE

Organizujemy w Bydgoszczy:

  • wolną przestrzeń dla wszystkich, którzy chcą zmaterializować swoje pomysły, zwłaszcza te, na które w domu nie ma miejsca,
  • otwarty warsztat rzemiosła wszelakiego z dostępem do narzędzi i maszyn, pełen fachowej wiedzy, materiałów i technologii,
  • otwarte laboratorium komputerowo-elektroniczne, które będzie wyposażone w technologie i narzędzia dostępne dla każdego,
  • płaszczyznę spotkań ludzi otwartych, chcących rozwijać się i dzielić swoją wiedzą z innymi,
  • inkubator kreatywności dla projektantów, rzemieślników, artystów, pasjonatów, specjalistów i domowych majstrów,
  • miejsce, w którym zrealizujesz swoje najśmielsze projekty dobrze się przy tym bawiąc!

DLACZEGO STOWARZYSZENIE?

Dlaczego nie fundacja, spółdzielnia socjalna, spółka lub inne przedsiębiorstwo?
Otóż w stowarzyszeniu najwyższą władzą jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, czyli ogół wszystkich członków. Oznacza to, że w tej jednostce organizacyjnej, jako jedynej, tak ważna jest współpraca pomiędzy ludźmi tworzącymi. Władza rzeczywiście jest w rękach wszystkich i każdy ma głos w sprawach dotyczących przyszłości całego przedsięwzięcia. To wielkie możliwości na zrealizowanie własnych projektów!